• A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO AOS 75 ANOS - ENSAIOS SOBRE MEMORIA E HISTORIA